Dự án bất động sản

 

Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/10/2015

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/10/2015, đóng 20% giá trị hợp đồng.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2A - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Tiến độ Chênh lệch Tổng số tiền
HH2A 2 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 250 1.520,76
HH2A 3 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 210 1.480,76
HH2A 4 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 210 1.480,76
HH2A 6 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 240 1.553,12
HH2A 7 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 230 1.543,12
HH2A 8 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 240 1.553,12
HH2A 10 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 230 1.543,12
HH2A 11 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 240 1.553,12
HH2A 12 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 240 1.553,12
HH2A 14 2 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 235 1.548,12
HH2A 17 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 250 1.520,76
HH2A 18 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 210 1.480,76
HH2A 19 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 220 1.490,76
HH2A 20 2 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 215 1.485,76
HH2A 21 2 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 230 1.458,40
HH2A 23 2 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 230 1.458,40
HH2A 25 2 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 230 1.458,40
HH2A 27 2 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 240 1.468,40
HH2A 28 2 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 200 1.428,40
HH2A 33 2 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 250 1.436,05
HH2A 31 2 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 220 1.406,05
HH2A 34 2 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 190 1.376,05
HH2A 35 2 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 200 1.386,05
HH2A 36 2 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 195 1.338,69
HH2A 37 2 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 220 1.363,69
HH2A 39 2 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 150 1.293,69
HH2A pent 2 46,88 Tây Bắc 13,39 20% TT #VALUE!
                 
HH2A 2 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 250 1.329,40
HH2A 5 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.335,38
HH2A 6 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.340,38
HH2A 7 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.335,38
HH2A 8 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.340,38
HH2A 9 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.325,38
HH2A 10 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 230 1.345,38
HH2A 11 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.335,38
HH2A 12A 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 235 1.314,40
HH2A 16 4 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.325,38
HH2A 17 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 210 1.289,40
HH2A 18 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 235 1.314,40
HH2A 19 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 230 1.309,40
HH2A 20 4 71,96 Tây Bắc 15 20% 235 1.314,40
HH2A 21 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 210 1.253,42
HH2A 22 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 220 1.263,42
HH2A 23 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 225 1.268,42
HH2A 24 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 220 1.263,42
HH2A 26 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 215 1.258,42
HH2A 27 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 225 1.268,42
HH2A 28 4 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 235 1.278,42
HH2A 32 4 71,96 Tây Bắc 14 20% 210 1.217,44
HH2A 34 4 71,96 Tây Bắc 14 20% 210 1.217,44
HH2A 35 4 71,96 Tây Bắc 14 20% 190 1.197,44
HH2A 37 4 71,96 Tây Bắc 13,5 20% 195 1.166,46
HH2A 39 4 71,96 Tây Bắc 13,5 20% 160 1.131,46
HH2A 40 4 71,96 Tây Bắc 13,5 20% 145 1.116,46
HH2A Pent 4 50,59 Tây Bắc 13 20% TT #VALUE!
                 
HH2A 2 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 250 1.304,80
HH2A 3 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 220 1.274,80
HH2A 6 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.314,96
HH2A 7 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.299,96
HH2A 11 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 215 1.304,96
HH2A 12A 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 230 1.284,80
HH2A 14 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 200 1.289,96
HH2A 15 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.299,96
HH2A 16 6 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.299,96
HH2A 17 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 210 1.264,80
HH2A 19 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 230 1.284,80
HH2A 20 6 70,32 Tây Bắc 15 20% 215 1.269,80
HH2A 23 6 70,32 Tây Bắc 14,5 20% 220 1.239,64
HH2A 29 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 225 1.209,48
HH2A 30 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 210 1.194,48
HH2A 31 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 215 1.199,48
HH2A 32 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 195 1.179,48
HH2A 33 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 210 1.194,48
HH2A 34 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 210 1.194,48
HH2A 35 6 70,32 Tây Bắc 14 20% 210 1.194,48
HH2A 37 6 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 200 1.149,32
HH2A 38 6 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 200 1.149,32
HH2A 39 6 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 160 1.109,32
HH2A 40 6 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 165 1.114,32
                 
HH2A 2 8 70,32 Tây Bắc 15 20% TT #VALUE!
HH2A 4 8 70,32 Tây Bắc 15 20% 210 1.264,80
HH2A 5 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.309,96
HH2A 7 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 230 1.319,96
HH2A 8 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 230 1.319,96
HH2A 11 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 215 1.304,96
HH2A 14 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 200 1.289,96
HH2A 15 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 195 1.284,96
HH2A 16 8 70,32 Tây Bắc 15,5 20% 210 1.299,96
HH2A 17 8 70,32 Tây Bắc 15 20% 215 1.269,80
HH2A 18 8 70,32 Tây Bắc 15 20% 225 1.279,80
HH2A 20 8 70,32 Tây Bắc 15 20% 210 1.264,80
HH2A 24 8 70,32 Tây Bắc 14,5 20% 210 1.229,64
HH2A 26 8 70,32 Tây Bắc 14,5 20% 215 1.234,64
HH2A 27 8 70,32 Tây Bắc 14,5 20% 225 1.244,64
HH2A 28 8 70,32 Tây Bắc 14,5 20% 225 1.244,64
HH2A 31 8 70,32 Tây Bắc 14 20% 215 1.199,48
HH2A 32 8 70,32 Tây Bắc 14 20% 210 1.194,48
HH2A 33 8 70,32 Tây Bắc 14 20% 200 1.184,48
HH2A 34 8 70,32 Tây Bắc 14 20% 210 1.194,48
HH2A 35 8 70,32 Tây Bắc 14 20% 210 1.194,48
HH2A 36 8 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 205 1.154,32
HH2A 37 8 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 200 1.149,32
HH2A 39 8 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 170 1.119,32
HH2A 40 8 70,32 Tây Bắc 13,5 20% 145 1.094,32
HH2A Pent 8 49,44 Tây Bắc 13 20% 210 852,72
                 
HH2A 2 10 71,96 Tây Bắc 15 20% TT #VALUE!
HH2A 3 10 71,96 Tây Bắc 15 20% 225 1.304,40
HH2A 5 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.335,38
HH2A 7 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.335,38
HH2A 8 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 245 1.360,38
HH2A 9 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.340,38
HH2A 11 10 71,96 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.340,38
HH2A 18 10 71,96 Tây Bắc 15 20% 235 1.314,40
HH2A 19 10 71,96 Tây Bắc 15 20% 230 1.309,40
HH2A 20 10 71,96 Tây Bắc 15 20% 220 1.299,40
HH2A 24 10 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 230 1.273,42
HH2A 25 10 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 210 1.253,42
HH2A 26 10 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 250 1.293,42
HH2A 27 10 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 225 1.268,42
HH2A 28 10 71,96 Tây Bắc 14,5 20% 235 1.278,42
HH2A 31 10 71,96 Tây Bắc 14 20% 210 1.217,44
HH2A 36 10 71,96 Tây Bắc 13,5 20% 210 1.181,46
HH2A 39 10 71,96 Tây Bắc 13,5 20% 160 1.131,46
HH2A Pent 10 50,59 Tây Bắc 13 20% 190 847,67
                 
HH2A 2 12 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 265 1.535,76
HH2A 3 12 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 270 1.540,76
HH2A 7 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 235 1.548,12
HH2A 10 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 260 1.573,12
HH2A 11 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% TT #VALUE!
HH2A 12 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 280 1.593,12
HH2A 14 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 245 1.558,12
HH2A 15 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 225 1.538,12
HH2A 16 12 82,25 Tây Bắc 15,965 20% 260 1.573,12
HH2A 17 12 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 260 1.530,76
HH2A 19 12 82,25 Tây Bắc 15,45 20% 240 1.510,76
HH2A 21 12 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 270 1.498,40
HH2A 24 12 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 270 1.498,40
HH2A 26 12 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 300 1.528,40
HH2A 28 12 82,25 Tây Bắc 14,935 20% 260 1.488,40
HH2A 29 12 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 250 1.436,05
HH2A 31 12 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 260 1.446,05
HH2A 33 12 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 260 1.446,05
HH2A 34 12 82,25 Tây Bắc 14,42 20% 220 1.406,05
HH2A 36 12 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 220 1.363,69
HH2A 37 12 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 220 1.363,69
HH2A 38 12 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 180 1.323,69
HH2A 39 12 82,25 Tây Bắc 13,905 20% 170 1.313,69
                 
HH2A 3 14 55,59 Đông Nam 15 20% 230 1.063,85
HH2A 4 14 55,59 Đông Nam 15 20% 235 1.068,85
HH2A 6 14 55,59 Đông Nam 15,5 20% 230 1.091,65
HH2A 8 14 55,59 Đông Nam 15,5 20% 240 1.101,65
HH2A 10 14 55,59 Đông Nam 15,5 20% 245 1.106,65
HH2A 11 14 55,59 Đông Nam 15,5 20% 260 1.121,65
HH2A 12A 14 55,59 Đông Nam 15 20% 230 1.063,85
HH2A 15 14 55,59 Đông Nam 15,5 20% 217 1.078,65
HH2A 16 14 55,59 Đông Nam 15,5 20% 235 1.096,65
HH2A 17 14 55,59 Đông Nam 15 20% 240 1.073,85
HH2A 19 14 55,59 Đông Nam 15 20% 250 1.083,85
HH2A 20 14 55,59 Đông Nam 15 20% 245 1.078,85
HH2A 21 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 255 1.061,06
HH2A 22 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 250 1.056,06
HH2A 23 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 240 1.046,06
HH2A 24 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 270 1.076,06
HH2A 26 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 230 1.036,06
HH2A 27 14 55,59 Đông Nam 14,5 20% 260 1.066,06
HH2A 29 14 55,59 Đông Nam 14 20% 240 1.018,26
HH2A 31 14 55,59 Đông Nam 14 20% 240 1.018,26
HH2A 33 14 55,59 Đông Nam 14 20% 240 1.018,26
HH2A 34 14 55,59 Đông Nam 14 20% 255 1.033,26
HH2A 35 14 55,59 Đông Nam 14 20% 225 1.003,26
HH2A 37 14 55,59 Đông Nam 13,5 20% 210 960,47
HH2A 38 14 55,59 Đông Nam 13,5 20% 210 960,47
HH2A 40 14 55,59 Đông Nam 13,5 20% 170 920,47
HH2A Pent 14 37,21 Đông Nam 13 20% 180 663,73
                 
HH2A 5 16 45,48 Đông Nam 15,5 20% 130 834,94
HH2A 12 16 45,48 Đông Nam 15,5 20% 145 849,94
HH2A 12A 16 45,48 Đông Nam 15 20% 130 812,20
HH2A 14 16 45,48 Đông Nam 15,5 20% 135 839,94
HH2A 15 16 45,48 Đông Nam 15,5 20% 130 834,94
HH2A 17 16 45,48 Đông Nam 15 20% 140 822,20
HH2A 18 16 45,48 Đông Nam 15 20% 140 822,20
HH2A 20 16 45,48 Đông Nam 15 20% 140 822,20
HH2A 23 16 45,48 Đông Nam 14,5 20% 140 799,46
HH2A 24 16 45,48 Đông Nam 14,5 20% 140 799,46
HH2A 26 16 45,48 Đông Nam 14,5 20% 130 789,46
HH2A 28 16 45,48 Đông Nam 14,5 20% 130 789,46
HH2A 29 16 45,48 Đông Nam 14 20% 135 771,72
HH2A 30 16 45,48 Đông Nam 14 20% 140 776,72
HH2A 31 16 45,48 Đông Nam 14 20% 135 771,72
HH2A 33 16 45,48 Đông Nam 14 20% 135 771,72
HH2A 34 16 45,48 Đông Nam 14 20% 135 771,72
HH2A 35 16 45,48 Đông Nam 14 20% 125 761,72
HH2A 37 16 45,48 Đông Nam 13,5 20% 135 748,98
HH2A Pent 16 45,48 Đông Nam 13 20% 30 621,24
                 
HH2A 5 18 45,48 Tây Bắc 15,5 20% 130 834,94
HH2A 12A 18 45,48 Tây Bắc 15,5 20% 130 834,94
HH2A 14 18 45,48 Tây Bắc 15,5 20% 135 839,94
HH2A 15 18 45,48 Tây Bắc 15,5 20% 130 834,94
HH2A 16 18 45,48 Tây Bắc 15,5 20% 135 839,94
HH2A 17 18 45,48 Tây Bắc 15 20% 140 822,20
HH2A 18 18 45,48 Tây Bắc 15 20% 130 812,20
HH2A 21 18 45,48 Tây Bắc 14,5 20% 135 794,46
HH2A 23 18 45,48 Tây Bắc 14,5 20% 140 799,46
HH2A 26 18 45,48 Tây Bắc 14,5 20% 125 784,46
HH2A 31 18 45,48 Tây Bắc 14 20% 135 771,72
HH2A 32 18 45,48 Tây Bắc 14 20% 135 771,72
HH2A 34 18 45,48 Tây Bắc 14 20% 125 761,72
HH2A 35 18 45,48 Tây Bắc 14 20% 125 761,72
HH2A 36 18 45,48 Tây Bắc 13,5 20% 130 743,98
HH2A Pent 18 45,48 Tây Bắc 13 20% 30 621,24
                 
HH2A 4 20 55,59 Tây Bắc 15 20% 220 1.053,85
HH2A 5 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 250 1.111,65
HH2A 6 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 235 1.096,65
HH2A 7 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.086,65
HH2A 8 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 240 1.101,65
HH2A 10 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 255 1.116,65
HH2A 11 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 230 1.091,65
HH2A 12 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 230 1.091,65
HH2A 14 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 240 1.101,65
HH2A 16 20 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 235 1.096,65
HH2A 17 20 55,59 Tây Bắc 15 20% 240 1.073,85
HH2A 18 20 55,59 Tây Bắc 15 20% 230 1.063,85
HH2A 21 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 255 1.061,06
HH2A 22 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 250 1.056,06
HH2A 24 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 240 1.046,06
HH2A 25 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 230 1.036,06
HH2A 26 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 230 1.036,06
HH2A 27 20 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 260 1.066,06
HH2A 30 20 55,59 Tây Bắc 14 20% 240 1.018,26
HH2A 31 20 55,59 Tây Bắc 14 20% 260 1.038,26
HH2A 33 20 55,59 Tây Bắc 14 20% 225 1.003,26
HH2A 34 20 55,59 Tây Bắc 14 20% 225 1.003,26
HH2A 35 20 55,59 Tây Bắc 14 20% 225 1.003,26
HH2A 37 20 55,59 Tây Bắc 13,5 20% 200 950,47
HH2A 38 20 55,59 Tây Bắc 13,5 20% 200 950,47
                 
HH2A 3 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 450 1.720,76
HH2A 4 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% TT #VALUE!
HH2A 5 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 400 1.670,76
HH2A 6 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 420 1.733,12
HH2A 7 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 370 1.683,12
HH2A 8 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 380 1.693,12
HH2A 9 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 480 1.793,12
HH2A 11 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 395 1.708,12
HH2A 12 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 400 1.713,12
HH2A 12A 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 390 1.660,76
HH2A 15 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 350 1.663,12
HH2A 16 22 82,25 Đông Nam 15,965 20% 400 1.713,12
HH2A 17 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 420 1.690,76
HH2A 19 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 380 1.650,76
HH2A 20 22 82,25 Đông Nam 15,45 20% 400 1.670,76
HH2A 21 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% TT #VALUE!
HH2A 22 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% 420 1.648,40
HH2A 23 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% 400 1.628,40
HH2A 24 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% TT #VALUE!
HH2A 25 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% 350 1.578,40
HH2A 26 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% 350 1.578,40
HH2A 28 22 82,25 Đông Nam 14,935 20% 450 1.678,40
HH2A 29 22 82,25 Đông Nam 14,42 20% 450 1.636,05
HH2A 31 22 82,25 Đông Nam 14,42 20% 400 1.586,05
HH2A 33 22 82,25 Đông Nam 14,42 20% TT #VALUE!
HH2A 34 22 82,25 Đông Nam 14,42 20% 320 1.506,05
HH2A 35 22 82,25 Đông Nam 14,42 20% 320 1.506,05
HH2A 36 22 82,25 Đông Nam 13,905 20% 350 1.493,69
HH2A 37 22 82,25 Đông Nam 13,905 20% 350 1.493,69
HH2A 38 22 82,25 Đông Nam 13,905 20% 300 1.443,69
HH2A 39 22 82,25 Đông Nam 13,905 20% 250 1.393,69
HH2A 40 22 82,25 Đông Nam 13,905 20% 250 1.393,69
                 
HH2A 4 24 71,96 Đông Nam 15 20% 270 1.349,40
HH2A 11 24 71,96 Đông Nam 15,5 20% 285 1.400,38
HH2A 12 24 71,96 Đông Nam 15,5 20% 280 1.395,38
HH2A 16 24 71,96 Đông Nam 15,5 20% 285 1.400,38
HH2A 15 24 71,96 Đông Nam 15,5 20% 285 1.400,38
HH2A 16 24 71,96 Đông Nam 15,5 20% 285 1.400,38
HH2A 19 24 71,96 Đông Nam 15 20% 280 1.359,40
HH2A 20 24 71,96 Đông Nam 15 20% 280 1.359,40
HH2A 21 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 285 1.328,42
HH2A 22 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 270 1.313,42
HH2A 23 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 260 1.303,42
HH2A 24 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 280 1.323,42
HH2A 25 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 280 1.323,42
HH2A 26 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% TT #VALUE!
HH2A 28 24 71,96 Đông Nam 14,5 20% 280 1.323,42
HH2A 30 24 71,96 Đông Nam 14 20% 285 1.292,44
HH2A 31 24 71,96 Đông Nam 14 20% 270 1.277,44
HH2A 32 24 71,96 Đông Nam 14 20% 260 1.267,44
HH2A 33 24 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 34 24 71,96 Đông Nam 14 20% 260 1.267,44
HH2A 35 24 71,96 Đông Nam 14 20% 255 1.262,44
HH2A 36 24 71,96 Đông Nam 13,5 20% 260 1.231,46
HH2A 37 24 71,96 Đông Nam 13,5 20% 260 1.231,46
HH2A 38 24 71,96 Đông Nam 13,5 20% 240 1.211,46
HH2A 39 24 71,96 Đông Nam 13,5 20% 195 1.166,46
HH2A 40 24 71,96 Đông Nam 13,5 20% 200 1.171,46
                 
HH2A 7 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 275 1.364,96
HH2A 8 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 275 1.364,96
HH2A 11 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 275 1.364,96
HH2A 12 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 260 1.349,96
HH2A 12A 26 70,32 Đông Nam 15 20% 260 1.314,80
HH2A 15 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 250 1.339,96
HH2A 16 26 70,32 Đông Nam 15,5 20% 270 1.359,96
HH2A 18 26 70,32 Đông Nam 15 20% 270 1.324,80
HH2A 19 26 70,32 Đông Nam 15 20% 270 1.324,80
HH2A 20 26 70,32 Đông Nam 15 20% 270 1.324,80
HH2A 22 26 70,32 Đông Nam 14,5 20% TT #VALUE!
HH2A 23 26 70,32 Đông Nam 14,5 20% 260 1.279,64
HH2A 24 26 70,32 Đông Nam 14,5 20% 270 1.289,64
HH2A 25 26 70,32 Đông Nam 14,5 20% 265 1.284,64
HH2A 29 26 70,32 Đông Nam 14 20% 270 1.254,48
HH2A 30 26 70,32 Đông Nam 14 20% 265 1.249,48
HH2A 31 26 70,32 Đông Nam 14 20% 260 1.244,48
HH2A 32 26 70,32 Đông Nam 14 20% 255 1.239,48
HH2A 33 26 70,32 Đông Nam 14 20% 260 1.244,48
HH2A 34 26 70,32 Đông Nam 14 20% 265 1.249,48
HH2A 36 26 70,32 Đông Nam 13,5 20% 250 1.199,32
HH2A 37 26 70,32 Đông Nam 13,5 20% 245 1.194,32
HH2A 39 26 70,32 Đông Nam 13,5 20% 195 1.144,32
HH2A 40 26 70,32 Đông Nam 13,5 20% 170 1.119,32
HH2A Pent 26 49,44 Đông Nam 13 20% 280 922,72
                 
HH2A 4 28 70,32 Đông Nam 15,5 20% 265 1.354,96
HH2A 7 28 70,32 Đông Nam 15,5 20% 275 1.364,96
HH2A 8 28 70,32 Đông Nam 15,5 20% 285 1.374,96
HH2A 11 28 70,32 Đông Nam 15,5 20% 275 1.364,96
HH2A 15 28 70,32 Đông Nam 15,5 20% 275 1.364,96
HH2A 16 28 70,32 Đông Nam 15,5 20% 270 1.359,96
HH2A 18 28 70,32 Đông Nam 15 20% 270 1.324,80
HH2A 19 28 70,32 Đông Nam 15 20% 270 1.324,80
HH2A 20 28 70,32 Đông Nam 15 20% 260 1.314,80
HH2A 22 28 70,32 Đông Nam 14,5 20% 285 1.304,64
HH2A 23 28 70,32 Đông Nam 14,5 20% 260 1.279,64
HH2A 24 28 70,32 Đông Nam 14,5 20% 270 1.289,64
HH2A 25 28 70,32 Đông Nam 14,5 20% 275 1.294,64
HH2A 28 28 70,32 Đông Nam 14,5 20% 260 1.279,64
HH2A 29 28 70,32 Đông Nam 14 20% 280 1.264,48
HH2A 31 28 70,32 Đông Nam 14 20% 260 1.244,48
HH2A 33 28 70,32 Đông Nam 14 20% 250 1.234,48
HH2A 34 28 70,32 Đông Nam 14 20% 255 1.239,48
HH2A 35 28 70,32 Đông Nam 14 20% 245 1.229,48
HH2A 36 28 70,32 Đông Nam 13,5 20% 250 1.199,32
HH2A 37 28 70,32 Đông Nam 13,5 20% 250 1.199,32
HH2A 38 28 70,32 Đông Nam 13,5 20% 250 1.199,32
HH2A 39 28 70,32 Đông Nam 13,5 20% 195 1.144,32
HH2A 40 28 70,32 Đông Nam 13,5 20% 200 1.149,32
HH2A Pent 28 49,44 Đông Nam 13 20% 280 922,72
                 
HH2A 4 30 71,96 Đông Nam 15 20% 275 1.354,40
HH2A 12 30 71,96 Đông Nam 15,5 20% 280 1.395,38
HH2A 12A 30 71,96 Đông Nam 15 20% 250 1.329,40
HH2A 19 30 71,96 Đông Nam 15 20% 280 1.359,40
HH2A 20 30 71,96 Đông Nam 15 20% 265 1.344,40
HH2A 21 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% 285 1.328,42
HH2A 22 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% 285 1.328,42
HH2A 23 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% 260 1.303,42
HH2A 25 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% 250 1.293,42
HH2A 26 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% TT #VALUE!
HH2A 28 30 71,96 Đông Nam 14,5 20% 260 1.303,42
HH2A 29 30 71,96 Đông Nam 14 20% 265 1.272,44
HH2A 30 30 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 31 30 71,96 Đông Nam 14 20% 270 1.277,44
HH2A 32 30 71,96 Đông Nam 14 20% 255 1.262,44
HH2A 33 30 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 34 30 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 35 30 71,96 Đông Nam 14 20% 250 1.257,44
HH2A 37 30 71,96 Đông Nam 13,5 20% 230 1.201,46
HH2A 38 30 71,96 Đông Nam 13,5 20% 230 1.201,46
HH2A 40 30 71,96 Đông Nam 13,5 20% 190 1.161,46
HH2A Pent 30 50,59 Đông Nam 13 20% 280 937,67
                 
HH2A 3 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 420 1.690,76
HH2A 4 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 310 1.580,76
HH2A 6 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 338 1.651,12
HH2A 7 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 335 1.648,12
HH2A 8 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 345 1.658,12
HH2A 9 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 450 1.763,12
HH2A 10 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 320 1.633,12
HH2A 12 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 380 1.693,12
HH2A 12A 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 320 1.590,76
HH2A 14 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 310 1.623,12
HH2A 16 32 82,25 Đông Nam 15,965 20% 340 1.653,12
HH2A 17 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 385 1.655,76
HH2A 18 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 320 1.590,76
HH2A 19 32 82,25 Đông Nam 15,45 20% 350 1.620,76
HH2A 21 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% TT #VALUE!
HH2A 22 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% 350 1.578,40
HH2A 23 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% 350 1.578,40
HH2A 25 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% 350 1.578,40
HH2A 26 32 82,25 Đông Nam 14,935 20% 320 1.548,40
HH2A 29 32 82,25 Đông Nam 14,45 20% 340 1.528,51
HH2A 31 32 82,25 Đông Nam 14,42 20% 350 1.536,05
HH2A 32 32 82,25 Đông Nam 14,42 20% 320 1.506,05
HH2A 33 32 82,25 Đông Nam 14,42 20% 295 1.481,05
HH2A 34 32 82,25 Đông Nam 14,42 20% 300 1.486,05
HH2A 35 32 82,25 Đông Nam 14,42 20% 290 1.476,05
HH2A 36 32 82,25 Đông Nam 13,905 20% 290 1.433,69
HH2A 37 32 82,25 Đông Nam 13,905 20% 300 1.443,69
HH2A 38 32 82,25 Đông Nam 13,905 20% 300 1.443,69
HH2A 39 32 82,25 Đông Nam 13,905 20% 260 1.403,69
HH2A 40 32 82,25 Đông Nam 13,905 20% 230 1.373,69
HH2A Pent 32 46,88 Đông Nam 13,39 20% TT #VALUE!
                 
HH2A 3 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 220 1.053,85
HH2A 4 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 205 1.038,85
HH2A 5 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 220 1.053,85
HH2A 7 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.086,65
HH2A 9 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 225 1.086,65
HH2A 10 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 215 1.076,65
HH2A 12 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 215 1.076,65
HH2A 14 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 230 1.091,65
HH2A 16 34 55,59 Tây Bắc 15,5 20% 220 1.081,65
HH2A 18 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 210 1.043,85
HH2A 19 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 230 1.063,85
HH2A 20 34 55,59 Tây Bắc 15 20% 225 1.058,85
HH2A 23 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 235 1.041,06
HH2A 24 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 215 1.021,06
HH2A 26 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 215 1.021,06
HH2A 27 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 230 1.036,06
HH2A 28 34 55,59 Tây Bắc 14,5 20% 225 1.031,06
HH2A 31 34 55,59 Tây Bắc 14 20% 210 988,26
HH2A 32 34 55,59 Tây Bắc 14 20% 215 993,26
HH2A 33 34 55,59 Tây Bắc 14 20% 210 988,26
HH2A 35 34 55,59 Tây Bắc 14 20% 205 983,26
HH2A 36 34 55,59 Tây Bắc 13,5 20% 215 965,47
HH2A 37 34 55,59 Tây Bắc 13,5 20% 200 950,47
                 
HH2A 5 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 130 868,11
HH2A 9 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 145 883,11
HH2A 10 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 140 878,11
HH2A 12 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 135 873,11
HH2A 14 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 130 868,11
HH2A 15 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 130 868,11
HH2A 16 36 47,62 Tây Bắc 15,5 20% 140 878,11
HH2A 17 36 47,62 Tây Bắc 15 20% 140 854,30
HH2A 18 36 47,62 Tây Bắc 15 20% 135 849,30
HH2A 20 36 47,62 Tây Bắc 15 20% 140 854,30
HH2A 22 36 47,62 Tây Bắc 14,5 20% 145 835,49
HH2A 24 36 47,62 Tây Bắc 14,5 20% 135 825,49
HH2A 25 36 47,62 Tây Bắc 14,5 20% 135 825,49
HH2A 28 36 47,62 Tây Bắc 14,5 20% 130 820,49
HH2A 29 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 140 806,68
HH2A 31 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 135 801,68
HH2A 32 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 140 806,68
HH2A 34 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 130 796,68
HH2A 35 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 125 791,68
HH2A 38 36 47,62 Tây Bắc 14 20% 115 781,68
                 
HH2A 7 38 45,84 Đông Nam 15,5 20% 125 835,52
HH2A 10 38 45,84 Đông Nam 15,5 20% 140 850,52
HH2A 11 38 45,84 Đông Nam 15,5 20% 130 840,52
HH2A 12A 38 45,84 Đông Nam 15 20% 125 812,60
HH2A 14 38 45,84 Đông Nam 15,5 20% 125 835,52
HH2A 16 38 45,84 Đông Nam 15,5 20% 140 850,52
HH2A 17 38 45,84 Đông Nam 15 20% 145 832,60
HH2A 18 38 45,84 Đông Nam 15 20% 125 812,60
HH2A 20 38 45,84 Đông Nam 15 20% 130 817,60
HH2A 21 38 45,84 Đông Nam 14,5 20% 140 804,68
HH2A 24 38 45,84 Đông Nam 14,5 20% 130 794,68
HH2A 26 38 45,84 Đông Nam 14,5 20% 120 784,68
HH2A 29 38 45,84 Đông Nam 14 20% 135 776,76
HH2A 32 38 45,84 Đông Nam 14 20% 120 761,76
HH2A 38 38 45,84 Đông Nam 13,5 20% 120 738,84
                 
HH2A 3 40 55,59 Đông Nam 15 20% 220 1.053,85
HH2A 5 40 55,59 Đông Nam 15,5 20% 220 1.081,65
HH2A 7 40 55,59 Đông Nam 15,5 20% 235 1.096,65
HH2A 9 40 55,59 Đông Nam 15,5 20% 235 1.096,65
HH2A 12 40 55,59 Đông Nam 15,5 20% 215 1.076,65
HH2A 14 40 55,59 Đông Nam 15,5 20% 215 1.076,65
HH2A 17 40 55,59 Đông Nam 15 20% 215 1.048,85
HH2A 21 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 245 1.051,06
HH2A 23 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 235 1.041,06
HH2A 24 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 215 1.021,06
HH2A 25 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 210 1.016,06
HH2A 26 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 215 1.021,06
HH2A 28 40 55,59 Đông Nam 14,5 20% 225 1.031,06
HH2A 29 40 55,59 Đông Nam 14 20% 220 998,26
HH2A 30 40 55,59 Đông Nam 14 20% 220 998,26
HH2A 32 40 55,59 Đông Nam 14 20% 225 1.003,26
HH2A 33 40 55,59 Đông Nam 14 20% 225 1.003,26
HH2A 34 40 55,59 Đông Nam 14 20% 210 988,26
HH2A 36 40 55,59 Đông Nam 13,5 20% 205 955,47
HH2A 37 40 55,59 Đông Nam 13,5 20% 200 950,47
HH2A 38 40 55,59 Đông Nam 13,5 20% 200 950,47
HH2A pent 40 37,21 Đông Nam 13 20% 180 663,73

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Chuyên Mua - Bán căn hộ Chung cư VP, HH Linh Đàm. Hỗ trợ thủ tục pháp lỹ! 0 (m2) Thỏa thuận 28/02/2019 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 72396
Lượng truy cập: 54672691
ĐẦU TRANG